برچسب: حریری

فروردین ۹۲ زمان آغاز محاکمه غیابی متهمان ادعایی ترور رفیق حریری

فروردین ۹۲ زمان آغاز محاکمه غیابی متهمان ادعایی ترور رفیق حریری

به گزارش ایرنا از بیروت، ‘دانیال فرانسین’ قاضی مقدمات اجرایی دادگاه ویژه بررسی ترور ‘رفیق حریری’ نخست وزیر اسبق لبنان، بعد از دیدارهای دوجانبه با هریک از عوامل دفاع، وکیلان و متضرران از این حادثه، …
بستن تبلیغ