برچسب: خودروهايي

خودروهایی که در سکوت شتاب می‌گیرند

خودروهایی که در سکوت شتاب می‌گیرند

جام جم آنلاین: روزگاری صحبت از مسابقات رالی تداعی‌کننده زوزه خودروها، دود، روغن و سر و صدای فراوان بود. اما این روزها مسابقات رالی خودروهای الکتریکی کم‌کم دارد ذهنیت‌ها را عوض می‌کند. خودروهایی که با …
بستن تبلیغ