برچسب: خوف

خوف و رجای مرتضوی در تأمین اجتماعی

خوف و رجای مرتضوی در تأمین اجتماعی

نمایندگان همچنان به کناره‌گیری مرتضوی اصرار دارند خوف و رجای مرتضوی در تأمین اجتماعی محمد خورشیدی   دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰ سازمان تأمین اجتماعی که بیش از ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش …
بستن تبلیغ