برچسب: خیالی

واریز پول به حساب دانشگاه خیالی!

واریز پول به حساب دانشگاه خیالی!

متاسفانه ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد در کشور انگلستان پرداخت می‌شد که بعدها معلوم شد چنین دانشگاهی وجود ندارد، از سوی دیگر دانشگاه آزاد واحد امارات نیز از نظر فرهنگی در وضعیت مناسبی …
بستن تبلیغ