برچسب: دانیل

«مساحی جهان» دانیل کلمان به پیشخوان کتابفروشی‌ها می‌رسد

«مساحی جهان» دانیل کلمان به پیشخوان کتابفروشی‌ها می‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیل کلمان، زاده مونیخ است، اما تابعیت آلمان و اتریش را دارد. او فارغ‌التحصیل رشته فلسفه و آثارش متاثر از برخی فلاسفه آلمان مانند نیچه است. کلمان نویسندگی را بسیار زود و …