برچسب: دایناسورها

نقش دایناسورها در گرم شدن زمین ثابت شد

نقش دایناسورها در گرم شدن زمین ثابت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان بریتانیایی نتیجه گیری کرده اند خروجی متان از بدن دایناسورها به ویژه گونه هایی که از آنها با عنوان Brontosaurus درگرم شدن زمین تأثیرگذار بوده است. دانشمندان با بررسی گازهای …
بستن تبلیغ