برچسب: درازی

افزایش درآمد نفتی ایران/ تا فلج کردن اقتصاد ایران باید راه درازی راطی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارشی نوشت: اگرچه تحریم های نفتی علیه ایران باعث کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت می شود اما به نظر نمی رسد که این تحریم ها کارآمد و موفق باشد.   به نوشته این …
دست درازی اماراتی ها به فضای فرکانسی ایران در جزیره همیشه ایرانی ابوموسی

دست درازی اماراتی ها به فضای فرکانسی ایران در جزیره همیشه ایرانی ابوموسی

دست درازی اماراتی ها به فضای فرکانسی ایران در جزیره همیشه ایرانی ابوموسی بعد از ادعاهای واهی امارات ها نسبت به مالکیت جزایر سه گانه حالا نوبت به دست درازی به فضای فرکانسی این جزایر …
بستن تبلیغ