برچسب: دردهای

دردهای اساسی ما ایرانیان

دردهای اساسی ما ایرانیان

دردهای اساسی ما ایرانیان  برخی از مهمترین دردهای اساسی ما ایرانیان که کم و بیش همه ما ایرانیان از آن بهره مندیم. بیان این عیوب نه از جهت به رخ کشیدن آنها بلکه به منظور …
دردهای ناگهانی قلب نشانه چیست؟

دردهای ناگهانی قلب نشانه چیست؟

دردهایی که معمولا یکی دو ثانیه طول کشیده و قلب یک لحظه تیر می‌کشد و بلافاصله تمام می‌‌شود، معمولا حمله قلبی نیستند. مهر: درد ناشی از حمله قلبی معمولا چند دقیقه طول می‌‌کشد و این …
بستن تبلیغ