برچسب: در’صادر

پروانه نمایش ‘سیزده به در’صادر شد

پروانه نمایش ‘سیزده به در’صادر شد

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از سازمان امور سینمایی، جلسات شورای صدور پروانه نمایش ۳۵ میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی ۳۵ میلیمتری ۲۵ اردیبهشت ماه در اداره کل ارزشیابی و نظارت …
بستن تبلیغ