برچسب: دروغگوها

۲۵ حدیث درباره دروغ و دروغگو

۲۵ حدیث درباره دروغ و دروغگو

۲۵ حدیث درمذمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص) وائمه علیهم السلام: ۱- دروغ فسق و دروغگو فاسق است. ۲- دروغگو ایمان ندارد. ۳- دروغ از قماربدتر است. ۴- دروغگو دشمن خداست. ۵- روی دروغگو سیاه است. ۶- …
بستن تبلیغ