برچسب: درکارت‌هاي

سهمیه بنزین امشب درکارت‌های سوخت

سهمیه بنزین امشب درکارت‌های سوخت

جام جم آنلاین: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی و عمومی امشب در کارت های هوشمند سوخت واریز می‌شود. ۶۰ لیترسهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی مانند ماه های گذشته و بدون هیچ …