برچسب: دوچرخه‌سواري

دوچرخه‌سواری بانوان منع قانونی ندارد

دوچرخه‌سواری بانوان منع قانونی ندارد

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: دوچرخه‌سواری برای بانوان منع قانونی ندارد و باید این موضوع فرهنگسازی و اصلاح شود. محمدرضا محمودی ، درباره استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسلیه حمل و نقل پاک، گفت: …
سگ ولگرد عضو تیم دوچرخه‌سواری شد!

سگ ولگرد عضو تیم دوچرخه‌سواری شد!

سگ ولگرد گرسنه برای بدست‌آوردن غذا ۱۷۰۰ کیلومتر را پیاده با تیم دوچرخه سواری چین همراه شد. ایسنا: سگ ولگرد گرسنه برای بدست‌آوردن غذا ۱۷۰۰ کیلومتر را پیاده با تیم دوچرخه سواری چین همراه شد. …