برچسب: رشته مهندسی عمران

استخدام یک شرکت مهندسی در تهران

استخدام یک شرکت مهندسی در تهران

استخدام یک شرکت مهندسی در تهران محل کار:تهران ۱-مهندس عمران،آقا،لیسانس،۱۵ سال سابقه و فعالیت در پروژه های ساختمانی ۲-کارشناس بازاریابی و فروش،آقا،لیسانس،۵ سال سابقه در زمینه ساختمان ۳-کارشناس حقوقی،آقا،لیسانس،۵ سال سابقه و فعالیت در زمینه …
استخدام در شرکت مدیران خودرو

استخدام در شرکت مدیران خودرو

استخدام در شرکت مدیران خودرو شرایط جذب داوطلبان استخدام در شرکت باید دارای شرایط ذیل باشند: • تابعیت جمهوری اسلامی ایران. • اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور • متعهد به قانون اساسی کشور …
استخدام شرکت مهندسی،ساختمانی در تهران

استخدام شرکت مهندسی،ساختمانی در تهران

استخدام شرکت مهندسی،ساختمانی در تهران شرکت مهندسی ، ساختمانی برای کار خود در تهران و شهرستانها  نیازمند نیروی زیر است: آشنا با اتوکد و نرم افزارهای وابسته کمینه ۲ سال پیشینه کار وابسته کاردانی عمران …
بستن تبلیغ