برچسب: رهبرعلویان

رهبرعلویان شمال لبنان:شاخه امنیتی پلیس در درگیری‌های طرابلس نقش دارد

رهبرعلویان شمال لبنان:شاخه امنیتی پلیس در درگیری‌های طرابلس نقش دارد

به گزارش ایرنا، در حالی که تعداد کشته شدگان درگیری های شمال لبنان در روز چهارشنبه به ۱۱ نفر رسید، ‘رفعت عید’ در کنفرانسی خبری با متهم ساختن شاخه امنیتی پلیس که تحت اختیار جریان …
بستن تبلیغ