برچسب: ستاد انتخاباتی

فهرست برنامه های رادیو وتلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری

فهرست برنامه های رادیو وتلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری

مراسم قرعه کشی برنامه های رادیو وتلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری در صدا و سیما برگزار شد و کاندیداها از تقدم و تاخر خود در برنامه های مختلف انتخاباتی صدا و سیما مطلع شدند.بر اساس قرعه …