برچسب: سرنخ

کشف سرنخ از ماجرای حمله سایبری

کشف سرنخ از ماجرای حمله سایبری

ماجرای حمله سایبری به برخی وزراتخانه ها، ماجرای جریان دومین اختلاس بزرگ بانکی، برنامه های پلیس برای دور دوم انتخابات و سرقت خودرو و آمار آن از مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست امروز فرمانده …