برچسب: شستن

خودروهایی که از شستن بی نیازند!

خودروهایی که از شستن بی نیازند!

عصر خودرو : محققان دانشگاه فناوری در هلند پوششی را برای خودروها ارائه کرده اند که نه تنها خود ترمیم شونده است بلکه صاحب خود را از شستشوی خسته کننده خودرو بی نیاز می کند. …
بستن تبلیغ