برچسب: شیخ عبدالعزیز بن‌عبدالله آل‌الشیخ

عکس دختران نباید روی کارت دانشجویی باشد !

عکس دختران نباید روی کارت دانشجویی باشد !

مفتی اعظم عربستان در تازه‌ترین سخنان و توصیه‌های خود به دانشجویان دختر مدعی شد: اثر انگشت دختران بر روی کارت دانشجویی آن‌ها بهتر ازالصاق عکسشان است. به نقل ازالعالم، شیخ عبدالعزیز بن‌عبدالله آل‌الشیخ، مفتی اعظم …
بستن