برچسب: طرح برخورد با قهوه خانه هاي متخلف

طرح برخورد با قهوه خانه های متخلف

طرح برخورد با قهوه خانه های متخلف

طرح ضربتی برخورد با قهوه‌خانه‌های متخلف عصر شنبه در منطقه فرحزاد تهران اجرا شد. در ادامه طرح امنیت اجتماعی و امنیت محله‌محور، ماموران پلیس پایتخت عصر شنبه با مراجعه به منطقه فرحزاد تهران ضمن بازدید …
بستن تبلیغ