برچسب: عاجل

سوریه اقدام عاجل شورای امنیت را علیه حامیان تروریسم خواستار شد

سوریه اقدام عاجل شورای امنیت را علیه حامیان تروریسم خواستار شد

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه سوریه در همین راستا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تدابیری را علیه کشورها، گروه ها و خبرگزاری هایی که تروریسم را پیشه کرده اند، اتخاذ کند. …
بستن تبلیغ