برچسب: عراقي

بازرگانی عراقی خواستار خدمات آموزش گمرکی و ترانزیتی ایران شدند

بازرگانی عراقی خواستار خدمات آموزش گمرکی و ترانزیتی ایران شدند

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی /۰۲/۰۴اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق به منظور بحث و تبادل‌نظر در دیدار با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ارائه خدمات آموزش گمرکی و ترانزیتی شدند.به گزارش …
بازرگانان عراقی خواستار خدمات آموزش گمرکی و ترانزیتی ایران شدند

بازرگانان عراقی خواستار خدمات آموزش گمرکی و ترانزیتی ایران شدند

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی /۰۲/۰۳اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق به منظور بحث و تبادل‌نظر در دیدار با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ارائه خدمات آموزش گمرکی و ترانزیتی شدند.به گزارش …
بستن تبلیغ