برچسب: فداکار

معلم فداکار به دیار باقی شتافت

معلم فداکار به دیار باقی شتافت

یکی دیگر از قهرمانان درس فداکاری کتاب های فارسی دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی به دیار باقی شتافت. واحد مرکزی خبر: درس زنگ آخر حسن امیدزاده ایثار و فداکاری بود. این معلم فداکار بهمن سال ۷۶ …
بستن تبلیغ