برچسب: فراخون

مشمولان دیپلم و زیردیپلم به سربازی فراخون شدند

مشمولان دیپلم و زیردیپلم به سربازی فراخون شدند

مشمولان دیپلم و زیردیپلم به سربازی فراخون شدند تمامی مشمولان دیپلم وزیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم خردادماه سال جاری برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند. اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی …