برچسب: فوق‌

فوق‌ لیسانس ۲۰ میلیون تومان!

فوق‌ لیسانس ۲۰ میلیون تومان!

اینکه عده ای با پرداخت هزینه بالا موفق به گرفتن همان مدرکی شوند که سایر دانشجویان با تلاش و زحمت زیاد آن را به دست آورده اند بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. مهر: قانون …
رصد اطلاعاتی فوق‌ پیشرفته ایران از منطقه

رصد اطلاعاتی فوق‌ پیشرفته ایران از منطقه

امیر طباطبائی گفت: امروز پس از گذشت حدود ۱۰ سال از حضور آمریکا در منطقه، ما با جابجایی‌های تاکتیکی و رصد اطلاعاتی خود به درک رفتارشناسانه‌ای از دشمن دست یافته‌ایم. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر طباطبائی …