برچسب: قیمت ماشین خارجی

قیمت خودرو یکشنبه ۲۱/۹/

قیمت خودرو یکشنبه ۲۱/۹/

بروزرسانی: یکشنبه ۲۱ آبان ۹۱ ساعت : ۰۷:۱۵:۰۰ نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ …
قیمت خودرو شنبه ۲۰/۹/

قیمت خودرو شنبه ۲۰/۹/

قیمت خودرو امروز ۲۰ آبان نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ …
قیمت خودرو پنجشنبه ۱۸/۸/۹۱

قیمت خودرو پنجشنبه ۱۸/۸/۹۱

قیمت روز خودرو را می توانید هر روز در همین قسمت مشاهده کنید بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ آبان ۹۱ ساعت : ۰۸:۱۵:۰۰ نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ …
قیمت خودرو چهارشنبه ۱۷ آبان

قیمت خودرو چهارشنبه ۱۷ آبان

قیمت روز خودرو را می توانید هر روز در همین قسمت مشاهده کنید بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۱ ساعت : ۰۷:۰۰:۲۵ نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ …
قیمت خودرو سه شنبه ۱۶/۸/۹۱

قیمت خودرو سه شنبه ۱۶/۸/۹۱

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ …
قیمت خودرو دوشنبه ۱۵/۸/۹۱

قیمت خودرو دوشنبه ۱۵/۸/۹۱

بروزرسانی: دوشنبه ۱۵آبان ۹۱ ساعت : ۰۷:۰۰:۲۰ نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ …
قیمت خودرو ۲۴ مهر ۹۱

قیمت خودرو ۲۴ مهر ۹۱

قیمت جدید انواع خودرو  در نمایندگی های مجاز   نام خودرو قیمت قبلی قیمت فعلی درصد تغییرات پرایدSX  ۱۰۵۰۰۰۰۰  ۱۲۵۳۰۰۰۰  ۱۹.۳ پراید SL  ۹۹۰۰۰۰۰  ۱۱۹۴۰۰۰۰  ۲۰.۶ تیبا  ۱۲۸۵۸۰۰۰  ۱۵۴۰۰۰۰۰  ۱۹.۸ مگان اتومات  ۳۷۲۱۰۰۰۰  ۴۴۶۰۰۰۰۰  ۱۹.۹ …
قیمت امروز خودرو ۲۳ / ۷ / ۹۱

قیمت امروز خودرو ۲۳ / ۷ / ۹۱

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ …
قیمت خودرو ۲۲ مهر ۹۱

قیمت خودرو ۲۲ مهر ۹۱

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ …