برچسب: كاردار

انگلیس کاردار سوریه و دو دیپلمات دیگر آن کشور را از لندن اخراج کرد

انگلیس کاردار سوریه و دو دیپلمات دیگر آن کشور را از لندن اخراج کرد

به گزارش ایرنا، ویلیام هیگ گفت: کاردار سوریه در لندن امروز برای دومین بار طی هفته جاری به وزارت خارجه فراخوانده شد تا محکومیت و اعتراض انگلیس نسبت به ‘کشتار حوله’ به وی ابلاغ شود. …
بستن تبلیغ