برچسب: لنا’

‘اسماعیل هنیه’ در مسابقه دو ماراتن ‘القدس لنا’ شرکت کرد

‘اسماعیل هنیه’ در مسابقه دو ماراتن ‘القدس لنا’ شرکت کرد

به گزارش ایرنا، خبرگزاری ‘الاخباریه’ فلسطین روز سه شنبه گزارش داد: صدها نفر از مردم فلسطین همزمان با شصت و چهارمین سال اشغال فلسطین و به مناسب زنده نگه داشتن مقاومت در سرزمین های اشغالی، …
بستن تبلیغ