برچسب: لوزه

لوزه ها یکی از دلایل بوی دهان

لوزه ها یکی از دلایل بوی دهان

لوزه‌ها قسمتی از دستگاه لنفاوی هستند که در دو طرف گلو قرار دارند. معمولا وقتی از کلمه لوزه‌ها نام برده می‌شود‌، اشاره به “لوزه‌های کامی” است که در عقب گلو دیده می‌شوند. لوزه‌ها مانند سایر …
بستن تبلیغ