برچسب: مردگان

ترافیک شدید قبرستان و ایجاد هتل مردگان در ژاپن/ مجموعه تصویری

ترافیک شدید قبرستان و ایجاد هتل مردگان در ژاپن/ مجموعه تصویری

نمایش اسلاید /Images/News/Larg_Pic/2-2-1391/IMAGE634707037890268494.jpg منجمد کردن اجساد مردگان نزدیک، راهی برای نزدیک شدن ژاپنی ها به عزیزان خود پس از مرگ به شمار می رود. /Images/News/Larg_Pic/3-2-1391/IMAGE634707896114171789.jpg نگهداری خاکستر مردگان در همین راستا محسوب می شود. /Images/News/Larg_Pic/3-2-1391/IMAGE634707896105279773.jpg …
بستن تبلیغ