برچسب: مزایا

سه پنجم کارگران آمریکا روزمزد هستند/ نداشتن امنیت کاری و محرومیت از مزایا

سه پنجم کارگران آمریکا روزمزد هستند/ نداشتن امنیت کاری و محرومیت از مزایا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هافینگتون پست، بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره کار آمریکا، از هر پنج کارگر آمریکایی سه نفر به صورت ساعتی مشغول به فعالیت هستند. بر اساس …
بستن تبلیغ