برچسب: مزدی

بازگشایی زودهنگام پرونده دستمزد۹۲/ ناگفته‌هایی از محاسبات مزدی ۹۱

بازگشایی زودهنگام پرونده دستمزد۹۲/ ناگفته‌هایی از محاسبات مزدی ۹۱

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از تصمیم جدید هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مبنی بر آغاز محاسبات مزدی و انجام کارهای کارشناسی به منظور ارائه سناریوهای جدید مزدی به …
بستن تبلیغ