برچسب: مطالب آموزنده

دانستنی ها …

دانستنی ها …

آیا میدانید  سری بیست و سوم… آیا میدانید کوسه میتواند تا فاصله ۵۰ کیلومتری را حس کند؟ آیا میدانید وال که بزرگترین جانور روی زمین است از کوچکترین موجودات تغذیه می کند؟ آیا میدانید بى‌خوابى …
آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی

ازدواج هدیه ای برای پایان دوران تجرد شماست. اگر شما از نسل آدم و حوا هستند، خدا فرد ویژه ای را برای شما خلق کرده است! سوال این است که آیا شما برای حضور آن …
بستن تبلیغ