برچسب: معرفی کامل عمو

فک و فامیل و نقش آنها

فک و فامیل و نقش آنها

  خاله معنای لغوی: خواهر مادر معنای استعاره ای: هر زنی که با مادر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد. نقش سمبلیک: یک خانم مهربان و دوست داشتنی که خیلی شبیه مادر است و …
بستن تبلیغ