برچسب: معنایی

نهاوندیان: معنایی ندارد که بانک بتواند یک صنعت‌گر را به دلیل معوقات بانکی ممنوع‌الخروج کند

نهاوندیان: معنایی ندارد که بانک بتواند یک صنعت‌گر را به دلیل معوقات بانکی ممنوع‌الخروج کند

نشست خبری روز صنعت و معدن با حضور محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران، محسن خلیلی مرد پر تلاش صنعت، احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، بهرامن رئیس کمیسیون معدن و مرتضوی رئیس خانه صنعت …
بستن تبلیغ