برچسب: موج بافی

آشنایی با هنر ساچیم بافی

آشنایی با هنر ساچیم بافی

  ساچیم هنردستی کهن وبرآمده ازدستان زنان هنرمندخطه شمال ایران به ویژه غرب استان مازندران بوده که اکنون روبه فراموشی است . ساچیم بافی یا ساچین بافی ، تجلی ذوق ، هنر و زیبایی شناسی …
بستن تبلیغ