برچسب: موزه‌های

مدیر کل موزه‌های کشور منصوب شد

مدیر کل موزه‌های کشور منصوب شد

“یحیی‌ رحمتی” امروز توسط معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان مدیر کل جدید امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور معرفی شد. فارس : “یحیی‌ رحمتی” امروز …
بستن تبلیغ