برچسب: میانسالی…

سن واقعی شما چند سال است؟

سن واقعی شما چند سال است؟

همه ما به سن خود و سال‌هایی که پشت سر می‌گذاریم توجه داریم و گاه افسوس می‌خوریم از این که سال‌ها چه زود پشت سر هم رفتند و ما ماندیم و عددهایی که روی هم …
بستن تبلیغ