برچسب: نتایجی

از مذاکرات مسکو؛ چه نتایجی حاصل شد؟

از مذاکرات مسکو؛ چه نتایجی حاصل شد؟

پروژه «شکست مذاکرات» شکست خورد / سروش نیوز:اسرائیل با تمام توان کوشید تا نتایج مذاکرات مسکو «شکست کامل» باشد.امری که با توافق بر سر نشست های کارشناسی میان دو طرف محقق نشد…طی شدن مسیر گفتگوها …