برچسب: نفت/معرفی

حذف کاغذ بازی در نفت/معرفی پیمانکاران برای گرفتن پول به صندوق توسعه ملی

حذف کاغذ بازی در نفت/معرفی پیمانکاران برای گرفتن پول به صندوق توسعه ملی

در حالیکه چندسالی از لیست تکمیل لیست پیمانکاران توسط مسوولان نفتی می گذرد و همواره تاکید می شود که از این پس تنها پیمانکارانی مجاز به فعالیت در این عرصه هستند که درلیست حضور دارند، …
بستن تبلیغ