برچسب: نورافکنی

تصاویری از شب آتش بازی در انگلستان

تصاویری از شب آتش بازی در انگلستان

شب آتش یک جشن سالیانه‌است که به نشانهٔ شکست طرح شکست باروت لندن در پنجم نوامبر هر سال برگزار می‌شود. این مناسبت ابتدا در بریتانیا برگزار می‌شد. جایی که توسط پارلمان حرکتی برای شکر گذاری …
بستن