برچسب: نگيرند

کشورهای منطقه عامل دست بیگانگان در بازی‌های سیاسی قرار نگیرند

کشورهای منطقه عامل دست بیگانگان در بازی‌های سیاسی قرار نگیرند

مشروح خبر سرلشکر صفوی: کشورهای منطقه عامل دست بیگانگان در بازی‌های سیاسی قرار نگیرند /۰۲/۰۵ دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: به کسانی که به‌دنبال ایجاد تنش، تحریف و ادعاهای بی اساس در …
بستن تبلیغ