برچسب: ولگرد

سگ ولگرد عضو تیم دوچرخه‌سواری شد!

سگ ولگرد عضو تیم دوچرخه‌سواری شد!

سگ ولگرد گرسنه برای بدست‌آوردن غذا ۱۷۰۰ کیلومتر را پیاده با تیم دوچرخه سواری چین همراه شد. ایسنا: سگ ولگرد گرسنه برای بدست‌آوردن غذا ۱۷۰۰ کیلومتر را پیاده با تیم دوچرخه سواری چین همراه شد. …