برچسب: وی‍ژه

دوازدهمین دوسالانه عکاسی نگاه وی‍ژه ای به تصاویرنوآورانه دارد

دوازدهمین دوسالانه عکاسی نگاه وی‍ژه ای به تصاویرنوآورانه دارد

‘مسعود زنده‌روح کرمانی’ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا ا فزود:از زمانی که هنرمدرن در دنیا رونق گرفت،ما شاهد رشد هنرهای میان رشته ای در میان شاخه های تجسمی بودیم به …