برچسب: پرجمعیت

ازدواج با خانواده پرجمعیت

ازدواج با خانواده پرجمعیت

یکی از فرهنگ هایی که در راستای متمدن شدن جوامع شکل گرفت و روز به روز رونق یافت شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و توجه خانواده ها به این امر و کم جمعیت شدن آنها …
بستن تبلیغ