برچسب: پرسنلی/مهلت

آگهی استخدام در شرکت بازرگانی برای تکمیل کادر پرسنلی/مهلت تا۲۰ مرداد ۱۳۹۴

آگهی استخدام در شرکت بازرگانی برای تکمیل کادر پرسنلی/مهلت تا۲۰ مرداد ۱۳۹۴

آگهی استخدام در شرکت بازرگانی برای  تکمیل کادر پرسنلی/مهلت تا۲۰ مرداد ۱۳۹۴ یک شرکت  بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام می نماید: ردیف سمت مدرک تحصیلی سابقه کار ۱ مدیر روابط عمومی و تبلیغات لیسانس مرتبط حداقل ۵ …