برچسب: پنج‌هزار

شبکه دو به صورت ویژه به انتخابات پرداخت/حمایت پنج‌هزار فرستنده

شبکه دو به صورت ویژه به انتخابات پرداخت/حمایت پنج‌هزار فرستنده

علی بخشی‌زاده، مدیر شبکه دو درباره حضور پررنگ این شبکه در انتخابات به خبرنگار مهر گفت: اهمیت بحث انتخابات از جهات گوناگون قابل بررسی است. از سوی دیگر امسال طبق تصمیم معاونت سیما شبکه دو …