برچسب: چهلچراغ

هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسوول چهلچراغ و ایران جمعه را مجرم شناخت

هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسوول چهلچراغ و ایران جمعه را مجرم شناخت

در مورد اتهامات مدیران مسوول نشریه ایران جمعه مبنی بر توهین و اهانت به اقوام کشور و تشویش اذهان عمومی با نشر مطالب خلاف واقع هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهمان را …
بستن تبلیغ