برچسب: چیست؟؟؟

خر زدن چیست؟؟؟

خر زدن چیست؟؟؟

خر زدن چیست؟؟؟ ” خر زدن ” فرایندی که طی اون یک دانشجو از حالت طبیعی خارج شده و زمان زیادی رو به مطالعه میپردازه ؛ خر زدن شرط لازم و نه کافی برای استاد …
بستن تبلیغ