برچسب: کرومی

سوپر اسپرت کرومی

سوپر اسپرت کرومی

خریدار این لکسوس LFA نخستین فردی در جهان خواهد بود که مالک این سوپر اسپرت گران قیمت با بدنه ای کروم کاری شده می شود. این لکسوس خاص با نام “LFA No304” یکی از ده …
بستن تبلیغ