برچسب: کشند؟

چرا ۸۰ درصد جوانان قلیان می کشند؟

چرا ۸۰ درصد جوانان قلیان می کشند؟

آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس پژوهش انجام شده ازمیان دختران و پسران ۱۶تا۲۵ سال ، مشخص شد که ۸۰ درصد جوانان برای تفریح و سرگرمی قلیان می کشند. مهر: دکتر مجید …
بستن تبلیغ